Deiyonize Su Kullanım Alanları

Deiyonize, saf su anlamını taşımaktadır. Deiyonize su kullanım alanları oldukça çeşitli ortamlarda kullanılabilmektedir. Kullanım amacı, bakterilerden arındırılmış olarak kullanımını sağlamaktadır. Evlerde, sanayide ve tıp alanlarında kullanılabilmektedir. Sanayi alanında, uçak motorlarında, akvaryumlarda, hatta araçların akülerinde de kullanılabilmektedir. Tıp alanında ise, laboratuvarlarda kullanılabilmesi için bazı özel durumlarda iki kez deiyonize edilmiş su dahi gerekebilmektedir. Tıpta kullanılan enjeksiyon…

Details